Eteläkarjalainen yrittäjähenkinen ajattelutapa
Harjoituskurssi

Yrittäjyyteen tarvittavan ajattelutavan ja pehmeiden taitojen kehittäminen